مطالب با هشتگ

دکلمه غمگین

دکلمه باران که شدی
دکلمه باران که شدی
  • 1397-03-08
  • 2 دیدگاه

باران که شدى مپرس ، این خانه‌ی‌ کیست
سقف حرم و مسجد و میخانه‌ یکیست
باران که شدى، پیاله‌ها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمانه‌ یکیست

ادامه مطلب